انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید نجارپور استادی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

عنوان

موسسه حمایت کننده

بررسی نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی، عزت نفس، خودپنداره و جو عاطفی بر شکل گیری هویت جوانان شهر اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

رابطه احساس خودكارآمدي و هوش هيجاني با فرسودگي  شغلي در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

رابطه راهبردهای مقابله و سلامت روان شناختی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و مراکز وابسته

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسي رابطه هوش هيجاني، عزت نفس و سبک های دلبستگی با مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شبستر

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسی رابطه سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و پایگاه های هویت با میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسی مقایسه ای سلامت روان شناختی بر اساس راهبردهای مقابله ای، سبک های دلبستگی و پایگاههای هویت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبریز

بررسی رابطه سلامت روان شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسی وضعیت مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی و سلامت عمومی دانش آموزان 12 تا 18 سال تحت پوشش سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.