انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید نجارپور استادی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

روان شناسی عمومی، روان شناسی شخصیت، آسیب شناسی روانی، هوش و سنجش آن، روان شناسی تجربی، پویایی گروه و ...

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.