انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید نجارپور استادی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق شغلی

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

کارشناس گروه روان شناسی

 رودهن

79

80

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مدیر دانشجویی

اسلامشهر

81

85

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

عضو هیات علمی

شبستر

85

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

مدیر دانشجویی

شبستر

86

86

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

مدرس مدعو

تبریز

87

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.